سبدخرید

پیش ثبت نام مدارس خرد

شعبه مهرداد

کادر آموزشی

خانم مومنی

معاونت شعبه مهرداد

خانم تگریان

مدیریت شعبه مهرداد

خانم بحری

معاونت شعبه مهرداد

دوره دوم دبستان

پایه چهارم و پنجم دبستان

خانم مریم کریمی راد

مدرس هدیه ها و اجتماعی

خانم دیلمی

مدرس قرآن

خانم پورموسوی

مدرس فارسی

خانم شیرانی

مدرس علوم

خانم اعظم کریمی راد

مدرس ریاضی

خانم راهنورد

مدرس مهارت

خانم بحری

مدرس هنرو نقاشی

خانم بهبهانی

مدرس هنرو خوشنویسی

خانم مومنی

مدرس کامپیوتر

پایه ششم دبستان

خانم پورموسوی

مدرس فارسی

خانم دیلمی

مدرس قرآن و هدیه ها

خانم شیرانی

مدرس علوم

خانم اعظم کریمی راد

مدرس ریاضی

خانم مریم کریمی راد

مدرس اجتماعی، تفکروپژوهش وکاروفن آوری

خانم بهبهانی

مدرس هنرو خوشنویسی

خانم راهنورد

مدرس مهارت

خانم بحری

مدرس هنرو نقاشی

سایت مدرسه خرد

مجموعه مدارس خرد در سال 1392 با هدف تغییر رویکرد تحصیلی دانش آموزان و آموزش برنامه ریزی و خودآموزی شکل گرفت.
مدارس خرد بر طبق آخرین متدهای تحصیلی و آموزشی و برگرفته از روش های نوین برنامه ریزی قلم چی می باشد.

تماس با ما