سبدخرید

پیش ثبت نام مدارس خرد

اردوی باغ گلها

 

۲۰۱۸۱۱۰۳_۱۰۲۱۱۱
۲۰۱۸۱۱۰۳_۱۰۲۲۰۴
۲۰۱۸۱۱۰۳_۱۱۳۷۲۳
۲۰۱۸۱۱۱۴_۰۹۵۱۵۸
20181114_110730
20181114_140627
20181114_140513
۲۰۱۸۱۱۰۳_۱۰۰۰۰۸
۲۰۱۸۱۱۰۳_۱۰۱۶۲۳
۲۰۱۸۱۱۰۳_۱۰۱۸۱۱

سایت مدرسه خرد

مجموعه مدارس خرد در سال 1392 با هدف تغییر رویکرد تحصیلی دانش آموزان و آموزش برنامه ریزی و خودآموزی شکل گرفت.
مدارس خرد بر طبق آخرین متدهای تحصیلی و آموزشی و برگرفته از روش های نوین برنامه ریزی قلم چی می باشد.

تماس با ما