سبدخرید

پیش ثبت نام مدارس خرد

انجمن موسیقی

برگزاری انجمن موسیقی توسط دانش آموزان در سال ۹۸-۹۷ در مدارس خرد و در شعب مهرداد و شیخ صدوق.

۲۰۱۸۱۲۱۸_۱۱۰۶۲۹
۲۰۱۸۱۲۱۸_۱۱۰۴۴۲
۲۰۱۸۱۲۱۸_۱۱۰۶۵۹

سایت مدرسه خرد

مجموعه مدارس خرد در سال 1392 با هدف تغییر رویکرد تحصیلی دانش آموزان و آموزش برنامه ریزی و خودآموزی شکل گرفت.
مدارس خرد بر طبق آخرین متدهای تحصیلی و آموزشی و برگرفته از روش های نوین برنامه ریزی قلم چی می باشد.

تماس با ما