سبدخرید

پیش ثبت نام مدارس خرد

روز جهانی تخم مرغ

برگزاری مراسم روز جهانی تخم مرغ در مراکز مهرداد و شیخ صدوق در مدارس خرد و آموزش به دانش آموزان درباره خواص تخم مرغ.

IMG_20181008_235901
IMG_20181008_235905
IMG_20181010_080813
IMG_20181010_080825

سایت مدرسه خرد

مجموعه مدارس خرد در سال 1392 با هدف تغییر رویکرد تحصیلی دانش آموزان و آموزش برنامه ریزی و خودآموزی شکل گرفت.
مدارس خرد بر طبق آخرین متدهای تحصیلی و آموزشی و برگرفته از روش های نوین برنامه ریزی قلم چی می باشد.

تماس با ما