سبدخرید

پیش ثبت نام مدارس خرد

شعبه شیخ صدوق

کادر آموزشی

خانم احمدی

معاونت شعبه شیخ صدوق خرد

خانم جزائری

مدیریت شعبه شیخ صدوق خرد

خانم صفیان

معاونت شعبه شیخ صدوق خرد

دوره اول دبستان

خانم پزشکیان

مدرس پایه دوم ۲

خانم منصف

مدرس پایه دوم ۱

خانم ایمانی

مدرس پایه اول ۲

خانم سلطانی

مدرس پایه اول ۱

خانم اسماعیلی

مدرس پایه سوم ۲

خانم شفیعی

مدرس پایه سوم ۱

خانم آشوری

مدرس پایه دوم ۳

سایت مدرسه خرد

مجموعه مدارس خرد در سال 1392 با هدف تغییر رویکرد تحصیلی دانش آموزان و آموزش برنامه ریزی و خودآموزی شکل گرفت.
مدارس خرد بر طبق آخرین متدهای تحصیلی و آموزشی و برگرفته از روش های نوین برنامه ریزی قلم چی می باشد.

تماس با ما