سبدخرید

پیش ثبت نام مدارس خرد

شعبه کاویان

کادر آموزشی

خانم رضوان

معاونت شعبه کاویان

خانم سلیمانی

مدیریت شعبه کاویان

متوسطه اول دبیرستان

پایه هفتم

خانم پیرمرادیان

مدرس عربی وقرآن

خانم طحانی ساز

مدرس ادبیات و نگارش

خانم صدری

مدرس شیمی

خانم معصومی

مدرس زیست

خانم تقوایی

مدرس فیزیک

خانم اوحدی

مدرس ریاضی

خانم حیاتی

مدرس ورزش

خانم حسینی

مدرس هنر

خانم مصطفایی

مدرس مهارت

خانم دیلمی

مدرس پیام های آسمانی

خانم صادق زاده

مدرس تفکروپژوهش وکاروفن آوری

خانم مسکین فام

مدرس زبان انگلیسی

پایه هشتم

خانم صادق زاده

مدرس اجتماعی وتفکروپژوهش وکارو فن آوری

خانم مسکین فام

مدرس زبان انگلیسی

خانم حیاتی

مدرس ورزش

خانم مصطفایی

مدرس مهارت

خانم دیلمی

مدرس پیام های آسمانی

خانم طحانی ساز

مدرس نگارش و ادبیات

خانم پیرمرادیان

مدرس عربی و قرآن

خانم صدری

مدرس شیمی

خانم معصومی

مدرس زیست

خانم رحیمی پور

مدرس فیزیک

خانم محمدی

مدرس ریاضی

پایه نهم

خانم طحانی ساز

مدرس نگارش و ادبیات

خانم پیرمرادیان

مدرس عربی و قرآن

خانم صدری

مدرس شیمی

خانم معصومی

مدرس زیست

خانم رحیمی پور

مدرس فیزیک

خانم محمدی

مدرس ریاضی

خانم حاجی زاده

مدرس آمادگی دفاعی

خانم صادق زاده

مدرس اجتماعی وکارو فن آوری

خانم مسکین فام

مدرس زبان انگلیسی

خانم حیاتی

مدرس ورزش

خانم مصطفایی

مدرس مهارت

خانم دیلمی

مدرس پیام های آسمانی

سایت مدرسه خرد

مجموعه مدارس خرد در سال 1392 با هدف تغییر رویکرد تحصیلی دانش آموزان و آموزش برنامه ریزی و خودآموزی شکل گرفت.
مدارس خرد بر طبق آخرین متدهای تحصیلی و آموزشی و برگرفته از روش های نوین برنامه ریزی قلم چی می باشد.

تماس با ما