سبدخرید

پیش ثبت نام مدارس خرد

شعبه پارسایی

کادر آموزشی 

خانم باقری مهر

معاونت شعبه پارسایی

خانم شبان

مدیریت شعبه پارسایی

دوره دوم متوسطه

پایه دهم تجربی

خانم خیام

مدرس ادبیات

خانم نیکوبین

مدرس زمین شناسی

خانم کیوانیان

مدرس زیست

خانم جمشیدی

مدرس شیمی

آقای آقاخانی

مدرس فیزیک

آقای اسدی

مدرس ریاضی

خانم حیاتی

مدرس ورزش

خانم سعیدی

مدرس آزمایشگاه

خانم راهنورد

مدرس تفکررسانه ای

خانم مصطفایی

مدرس معارف

خانم مسکین فام

مدرس زبان انگلیسی

خانم اشرفی

مدرس عربی

پایه یازدهم تجربی

خانم سعیدی

مدرس آزمایشگاه

خانم صابریان

مدرس تاریخ

خانم نیکوبین

مدرس زمین شناسی

خانم اشرفی

مدرس عربی و معارف

خانم مسکین فام

مدرس زبان انگلیسی

خانم خیام

مدرس ادبیات

خانم جمشیدی

مدرس شیمی

آقای فراز

مدرس زیست

آقای آقاخانی

مدرس فیزیک

آقای اسدی

مدرس ریاضی

پایه دوازدهم تجربی

خانم خیام

مدرس ادبیات

خانم جمشیدی

مدرس شیمی

آقای فراز

مدرس زیست

آقای روشن

مدرس فیزیک

آقای طاهری

مدرس ریاضی

خانم برهانی

مدرس سلامت و بهداشت

خانم خلیلی

مدرس معارف

خانم مسکین فام

مدرس زبان انگلیسی

خانم اشرفی

مدرس عربی

پایه دوازدهم ریاضی

خانم خیام

مدرس ادبیات

خانم جمشیدی

مدرس شیمی

آقای روشن

مدرس فیزیک

آقای اسدی

مدرس هندسه و گسسته

آقای طاهری

مدرس ریاضی

خانم برهانی

مدرس سلامت و بهداشت

خانم اشرفی

مدرس عربی

خانم خلیلی

مدرس معارف

خانم مسکین فام

مدرس زبان انگلیسی

سایت مدرسه خرد

مجموعه مدارس خرد در سال 1392 با هدف تغییر رویکرد تحصیلی دانش آموزان و آموزش برنامه ریزی و خودآموزی شکل گرفت.
مدارس خرد بر طبق آخرین متدهای تحصیلی و آموزشی و برگرفته از روش های نوین برنامه ریزی قلم چی می باشد.

تماس با ما