سبدخرید

پیش ثبت نام مدارس خرد

گالری فیلم

بزرگداشت روز سالمند در تاریخ ۱۰ مهر سال ۱۳۹۹

جشن ورود به سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در مدارس خرد (شعبه کاویان)

جشن ورود به سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در مدارس خرد (شعبه ملک شهر)

جشن ورود به سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در مدارس خرد (شعبه شیخ صدوق)

جشن ورود به سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در مدارس خرد (شعبه مهرداد)

سایت مدرسه خرد

مجموعه مدارس خرد در سال 1392 با هدف تغییر رویکرد تحصیلی دانش آموزان و آموزش برنامه ریزی و خودآموزی شکل گرفت.
مدارس خرد بر طبق آخرین متدهای تحصیلی و آموزشی و برگرفته از روش های نوین برنامه ریزی قلم چی می باشد.

تماس با ما