سبدخرید

پیش ثبت نام مدارس خرد

جشن روز آب

برگزاری جشن روز آب در مدارس خرد برای آموزش به دانش آموزان برای صرفه جویی در مصرف آب و آموزش ( آ ) مثل آب به کلاس اولی ها.

۲۰۱۸۱۰۲۷_۱۰۱۳۲۳ (Custom)
۲۰۱۸۱۰۲۷_۱۰۱۲۳۶ (Custom)
۲۰۱۸۱۰۲۷_۱۰۱۵۱۴ (Custom)
۲۰۱۸۱۰۲۷_۱۰۱۲۲۳ (Custom)

سایت مدرسه خرد

مجموعه مدارس خرد در سال 1392 با هدف تغییر رویکرد تحصیلی دانش آموزان و آموزش برنامه ریزی و خودآموزی شکل گرفت.
مدارس خرد بر طبق آخرین متدهای تحصیلی و آموزشی و برگرفته از روش های نوین برنامه ریزی قلم چی می باشد.

تماس با ما