سبدخرید

پیش ثبت نام مدارس خرد

جشن روز دانش آموز(شعبه مهرداد و شیخ صدوق)

برگزاری جشن روز دانش آموز سال ۹۸-۹۷ در مدارس خرد و در شعب مهرداد و شیخ صدوق .

۲۰۱۸۱۱۰۴_۱۱۲۴۳۲
20181104_112150
20181104_123517
۲۰۱۸۱۱۰۴_۱۱۳۲۰۳
۲۰۱۸۱۱۰۴_۱۳۵۲۴۳
۲۰۱۸۱۱۰۴_۱۳۳۸۵۸
۲۰۱۸۱۱۰۴_۱۳۲۲۲۹
۲۰۱۸۱۱۰۴_۱۲۴۱۰۱

سایت مدرسه خرد

مجموعه مدارس خرد در سال 1392 با هدف تغییر رویکرد تحصیلی دانش آموزان و آموزش برنامه ریزی و خودآموزی شکل گرفت.
مدارس خرد بر طبق آخرین متدهای تحصیلی و آموزشی و برگرفته از روش های نوین برنامه ریزی قلم چی می باشد.

تماس با ما