سبدخرید

پیش ثبت نام مدارس خرد

مانور سراسری زلزله

برگزاری مراسم مانور زلزله در مدارس خرد برای آموزش در مواقعی که دانش آموزان با حادثه زلزله مواجه میشوند.

۲۰۱۸۱۱۲۸_۱۱۰۱۰۷
۲۰۱۸۱۱۲۸_۱۱۰۰۱۱
۲۰۱۸۱۱۲۸_۱۰۰۲۴۱
۲۰۱۸۱۱۲۸_۱۱۰۴۳۳
۲۰۱۸۱۱۲۸_۱۱۰۲۳۶
۲۰۱۸۱۱۲۸_۱۱۰۱۴۷

سایت مدرسه خرد

مجموعه مدارس خرد در سال 1392 با هدف تغییر رویکرد تحصیلی دانش آموزان و آموزش برنامه ریزی و خودآموزی شکل گرفت.
مدارس خرد بر طبق آخرین متدهای تحصیلی و آموزشی و برگرفته از روش های نوین برنامه ریزی قلم چی می باشد.

تماس با ما